Конферентна зала ”Орбита”

За успешното провеждане на Вашите бизнес събития, хотел Орбита разполага със семинарна зала с естествена дневна светлина, с площ от 32 кв.м. и капацитет  до 30 места Залата разполага с климатик, безжичен интернет и телефонна връзка.
 
При предварителна заявка може да бъде осигурено и техническо оборудване.
Предлагат се също кафе паузи.
 

НАЕМ НА КОНФЕРЕНТНАТА ЗАЛА НА ХОТЕЛ "ОРБИТА"
Цял ден /8 астрономични часа/ 140,00 лв.
За половин ден /4 астрономични часа/ 70,00 лв.
За 1 астрономичен час 25,00 лв.
Ползване на флипчарт с 10 бели листа + маркер 30,00 лв.
Допълнителни 10 бели листа 10,00 лв.
 Мултимедия 100,00 лв.


Капацитет на конферентната зала:
 - Тип киносалон - 30 души
 - Тип класна стая - 14 души